Powershell İle Temel Network Konfigürasyonları

Share

Merhaba,

Bu yazıda sıklıkla kullanılan bazı Powershell komutlarına ulaşabilirsiniz.

IP Konfigürasyonunu Görmek

Get-NetIPConfiguration

Tüm Network Adaptörlerini Görmek

Get-NetAdapter

Network Adaptörünü İsimlendirmek

Get-NetAdapter -Name *Ethernet*

Detaylı Network Konfigürasyonlarını Görmek

Get-NetAdapter | ft Name, Status, Linkspeed, VlanID

Driver Bilgilerini Görmek

Get-NetAdapter | ft Name, DriverName, DriverVersion, DriverInformation, DriverFileName

Network Adaptörünün Donanım Bilgilerini Görmek

Get-NetAdapterHardwareInfo

Network Adaptörünü Etkinleştirmek Ve Devre Dışı Bırakmak

Disable-NetAdapter -Name “Wireless Network Connection”

Enable-NetAdapter -Name “Wireless Network Connection”

Network Adaptörünün Adını Yenilemek

Rename-NetAdapter -Name “Wireless Network Connection” -NewName “Wireless”

Powershell İle Temel Network Konfigürasyonları

POWERSHELL İLE IP KONFİGÜRASYONU YAPMAK

IP ve DNS Bilgilerini Görüntülemek

Get-NetAdapter -Name “Local Area Connection” | Get-NetIPAddress

Sadece IP Adresini Görüntülemek

(Get-NetAdapter -Name “Local Area Connection” | Get-NetIPAddress).IPv4Address

DNS Bilgilerini Görüntülemek

Get-NetAdapter -Name “Local Area Connection” | Get-DnsClientServerAddress

IP ADRES Ataması Yapmak

New-NetIPAddress -InterfaceAlias “Wireless” -IPv4Address 192.168.1.95 -PrefixLength “24” -DefaultGateway 192.168.1.1

Varolan IP Adresini Değiştirmek

Set-NetIPAddress -InterfaceAlias “Wireless” -IPv4Address 192.168.12.25 -PrefixLength “24”

IP Adresini Kaldırmak

Get-NetAdapter -Name “Wireless” | Remove-NetIPAddress

DNS Server Girmek

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias “Wireless” -ServerAddresses “10.10.20.1”,”10.10.20.2″

Bir İnterface (Arayüz)’de DHCP’yi Etkinleştirmek

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias “Wireless” -Dhcp Enabled

POWERSHELL İLE PING KOMUTLARI

Ping Atmak

Test-NetConnection -ComputerName

Birden Fazla IP’ye Ping Atmak

1..99 | % { Test-NetConnection -ComputerName x.x.x.$_ } | FT -AutoSize

Trace Atmak

Test-NetConnection –TraceRoute

Açık Portları Görmek

Test-NetConnection -ComputerName -Port 80

Test-NetConnection -ComputerName -CommonTCPPort http

NSLOOKUP

Resolve-DnsName

Resolve-DnsName -Type MX -Server 8.8.8.8

ROUTE

Get-NetRoute -Protocol Local -DestinationPrefix 192.168*

Get-NetRoute -InterfaceAlias Wi-Fi

New-NetRoute –DestinationPrefix “10.0.0.0/24” –InterfaceAlias “Ethernet” –NextHop 192.168.1.1

NETSTAT

Get-NetTCPConnection

Get-NetTCPConnection –State Established

NIC TEAMING

New-NetLbfoTeam -Name NICTEAM01 -TeamMembers Ethernet, Ethernet2 -TeamingMode SwitchIndependent -TeamNicName NICTEAM01 -LoadBalancingAlgorithm Dynamic

SMB KOMUTLARI

SMB Client bilgileri

Get-SmbClientConfiguration

SMB CONNECTION

Get-SmbConnection

SMB Mutlichannel Connection

Get-SmbMutlichannelConnection

SMB Açık dosyaları görmek

Get-SmbOpenFile

SMB Direct (RDMA) adaptörlerini görmek

Get-NetAdapterRdma

HYPER-V NETWORK KOMUTLARI

Get And Set Network Adapter VMQ Settings

Get-NetAdapterVmq

# Disable VMQ

Set-NetAdapterVmq -Enabled $false

# Enable VMQ

Set-NetAdapterVmq -Enabled $true

VM Network Adapter

Get-VMNetworkAdapter -VMName Server01

VM Network Adapter IP Adresini Görmek

(Get-VMNetworkAdapter -VMName NanoConHost01).IPAddresses

VM Network Adapter Mac Addresses Görmek

(Get-VMNetworkAdapter -VMName NanoConHost01).MacAddress

Referans;

https://www.mshowto.org

Ferhat ÜLKER

Küçük yaşlarda başlayan bilgisayar ile tanışma macerası 2011 yılında lisede Bilişim Teknolojileri bölümünü seçerek devam etmiştir. 2015 yılında Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek Okulunda İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümüne başlayıp 2017 yılında mezun olmuştur. 2015-2016 yılları arasında Kariyer Mimari Bilişim Akademisi‘nde Sistem ve Network Uzmanlığı eğitimini tamamlayarak sertifika sahibi olmuştur. Okulu devam ederken Web tasarım alanında freelancer olarak bir çok görev üstlenmiştir. Üniversite süreci bittikten sonra 2018 yılında Knb Lojistik Dış Tic. Ltd. Şti. firmasında E-Ticaret alanında 1.5 sene çalışıp sıfırdan bir platform kurup yüksek satışlar yapabilecek duruma getirmiştir. Daha sonra istediği mesleğe 2019 yılında Dorak Holding A.Ş. firmasında Bilgi Teknolojileri Uzmanı görevinde başlamıştır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir